Industrimuseet och den geologiska utställningen.

Adress

Gruvvägen 1, Pargas

Öppethållning 2022

1.7.-14.8. to-sö kl.11-16.

Inträde 4 euro, guidning ingår.

Barn under 12 år besöker museet gratis.

Pargas hembygdsförening r.f. ansvarar för det museala verksamheten. Kontakta Anne Bergström för gruppbokningar.

Alla kontakter gällande festlokalen i "Pensionatet" hänvisas till Nordkalk AB.

Boka ditt besök här!

Skriv siffran 5 med bokstäver:

1964 - 50 år inhemskt cement.

PK:s 50 års jubileumsbroschyr

Maj 2022
TiOnToFr
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Pargas industrimuseum och geologiska utställning

 

Pargas industrimuseum är beläget vid randen av Nordkalks kalkstensbrott intill korsningen av Skräbbölevägen och Gruvvägen. Museiområdet består av ett flertal gamla träbyggnader som tidigare utgjort tre separata gårdar i Storgårds hemman. Museiverksamheten på området etableras 1982 i det s.k. Industrimuseet. Den museala verksamheten handhas numera av Pargas hembygdsförening r.f i två byggnader på området.

I Pargas har kalkfyndigheterna haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet och museets samlingar berättar mångsidigt om den verksamhet Pargas Kalk Ab har bedrivit på orten. I ord och bild kan man ta del av bl.a. den kalk- och cementhantering som bedrivits liksom också det sociala arbete och fritidsverksamhet som hört till bolagets verksamhetsområden.

Bolaget bedrev också en omfattande sjöfart och föremål anknutna till denna finns likaså utställda. Ett av rummen är inrett till direktör Emil Sarlins kontor. Nordens största dagbrott kan beundras från utsiktsplatsen intill museet.

I Storgård-Södergård visas den nya geologiska basutställningen "2000 miljoner år". I utställningen tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken man får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. Pargas har under sin geologiska utveckling långa tider befunnit sig på breddgrader med helt andra klimatförhållanden än de vi idag upplever. De vulkaniska bergarterna och kalkstenarna i Pargas berättar om en tid då nuvarande södra Finland befann sig vid ekvatorn, och vittnar om tropiska hav och aktiva vulkaner. I ord och bild visas när, var och hur kalkstenen har uppkommit.
I utställningen berättas också om de bergarter och mineral som kan hittas i dagbrottet i Pargas, om fossil samt särskilt om det vackra mineralet pargasit som fått sitt namn efter orten. I ett av rummen kan man bekanta sig med den apparatur och metoder som chefsgeolog Adolf Metzger använde i sitt arbete.

I museibutiken säljs speciella souvenirer som anknyter till kalksten och orten.
Observera att festlokalen invid museet inte ingår i museet och inte kan bokas av museipersonalen. Alla kontakter gällande detta hänvisas till Nordkalk AB.