Lekparken

Som "sommarutställning" år 2012 skapade vi något alldeles annorlunda som vi hoppas att ska leva vidare och utvecklas under många år. Vi utnyttjade den stora gården vid museet och byggde upp enkla redskap i gammal stil för att möjliggöra många olika slag av aktiviteter.

Museibackens lekpark, som är gratis att besöka, vänder sig både till barn och föräldrar och till barngrupper och ska förhoppningsvis också ge besökarna idéer till enkla saker de själva kan utveckla.

T.ex. kan man klättra i repstege, testa om man orkar hissa upp sig själv i båtsmansstol, gunga på hoppbräde och bekanta sig med de klättervänliga trädjuren.

Under olika temadagar finns ännu fler saker än vanligt, t.ex. styltor och tunnband, framme i lekparken. Man kan också be guiden ta fram dem en helt vanlig museidag.

Ofta kan det allra roligaste vara att göra ganska enkla saker tillsammans...

... och på en gård som den kring museet kan man också hitta på saker då det blivit vinter. Åtminstone om det kommer snö.