Gamla Malmen

Gamla Malmen är Pargas historiska centrum, en gammal handelsplats och ett välbevarat trähusområde. Gamla Malmen bildar tillsammans med den medeltida kyrkan en nationellt betydelsefull kulturmiljö.

Den första bebyggelsen på sluttningen mot stranden bestod troligen av kyrkbyggarnas anspråkslösa bostäder på 1200- och 1300-talen.

Flygfoto över Gamla Malmen 1940-tal.

Gamla Malmens täta bebyggelsestruktur härstammar från det livliga byggandet under 1700-talets sista decennier. Många av byggnaderna har senare fått fasaderna ombyggda. Längs gränderna kan man fortfarande se exempel på både enkla 1700-tals hus och på hus som under 1800-talet fått ett mera stadsmässigt yttre.


Karta över Gamla Malmen i Pargas på 1770-talet.

Gamla Malmen - ett oönskat samhälle?