Lokalhistorisk kanal

Pargas hembygdsmuseum har en egen Youtube kanal där man publicerar audivisuell material.

 

Sundinvigningen 1934.

Lokalhistoriska arkivet

Hembygdsmuseet upprätthåller ett lokalhistoriskt arkiv. I arkivet ingår handlingar, bilder och en del audiovisuell material som berör Pargas historia. Arkivet tar kontinuerligt emot donationer från både privatpersoner och sammanslutningar. Vänligen kontakta amanuens Anne Bergström ifall du vill donera bilder till det lokalhistoriska arkivet.

En betydande del av bildarkivet har digitaliserats och flera av dessa bilder är samlade i det åboländska bildarkivet. Fotografierna från Pargas är betecknade med PH*** i denna gemensamma bildsamling för de åboländska museerna.