I Pargas har kalkfyndigheterna haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet. I museet kan ni ta del av den kalk- och cementhantering som bedrivits liksom också det sociala arbete och fritidsverksamhet som hört till bolagets verksamhetsområden. Pargas Kalkbergs Aktiebolag grundades år 1898.

Ett av rummen är inrett till direktör Emil Sarlins kontor. Sarlin var en av de mest framträdande personerna bakom kalkhanteringen i Pargas.

 

 

 

I den andra museibyggnaden finns den geologiska basutställningen "2000 miljoner år". I utställningen tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken ni får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. Pargas har under sin geologiska utveckling långa tider befunnit sig på breddgrader med helt andra klimatförhållanden än de vi idag upplever. De vulkaniska bergarterna och kalkstenarna i Pargas berättar om en tid då nuvarande södra Finland befann sig vid ekvatorn, och vittnar om tropiska hav och aktiva vulkaner. I ord och bild visas när, var och hur kalkstenen har uppkommit.

Museiverksamheten på området etablerades år 1982 och den museala verksamheten sköts av Pargas hembygdsförening.